Kdo jsou ti následovníci Ježíše?

stepsKřesťané jsou pokrytci a náboženství udělalo na světě jen spoustu zla. Stačí zabrousit na internet a člověk rychle zjistí, že tento pocit nenávisti proti věřícím je velmi rozšířený. Populární je také srovnání tohoto typu – dá se rovnítko mezi fundamentální islamisty a fundamentální křesťany a hned je zde důvod k odmítnutí křesťanství všeobecně. Když už srovnáváme, je také oblíbené prohlášení, že křesťané napáchali spoustu zla v křižáckých válkách a je tedy nutné považovat je za stejné zločince jako ty sebevražedné fanatiky, kteří dokáží zabít stovky nevinných lidí teroristickými útoky. Na otázku, jestli si dotyčný vzpomíná na nějakou náboženskou válku křesťanů za posledních 250 let, většinou člověk nedostane přímou odpověď.

Tento způsob uvažování a napadání je tak zaběhnutý, že jen málokdo je ochoten podívat se na důvody a také na logiku podobných tvrzení. Zajisté, mnozí křesťané nosí nálepku následovníků Ježíše, a přitom se ani moc nepozastaví nad tím, jak si vlastně s tím následováním stojí. Není divu, že nevěřící mají mnohdy pravdu, když vytýkají křesťanům jejich chování, které se moc neliší od chování ostatního světa. Prohlédneme si několik příkladů a pak zkusíme najít souvislosti mezi naším chováním a kritikou.

  1. Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom byli solí ve světě. (Mat 5:17-20)

Sůl byla jediným konzervačním prostředkem, který měl starověk k dispozici a byla proto oceňovaná a velmi potřebná k uchování potravy. Krom toho, jak víme, dodávala jí lepší chuť. Ježíš hovoří o soli, která ztratí svoji solnou schopnost a nemá proto žádnou cenu a je tak dobrá jen na vyhození. Takovou solí se stávají křesťané, kteří strkají hlavu do písku a nechtějí se hlásit ke své víře veřejně a zároveň schovávají svoji víru někde dole ve sklepě, aby ji nikdo neviděl. Být solí v tomto světě znamená, že ovlivňujeme svým chováním svět k lepšímu. Pokud se staneme solí bez chuti a slanosti, nejsme k žádnému užitku. Lidé, když se s námi setkají, mají mít pocit, že jsme jiní a také touhu být nám nablízku. Jenže, pokud se chováme tak jako ostatní ve světě, co je na nás jiného než to, že používáme trochu jiný slovník? Naše chování není často moc odlišné od chování nevěřících.

  1. Dle Ježíšových slov se nemáme oddávat hněvu, chtíči, lhaní a odplácení. (Mat 5:21-48)

Jistě, každý má právo se rozhněvat pro nějakou křivdu či nespravedlnost. Jenže je určitý rozdíl v tom se na někoho či něco rozzlobit a pak odpustit a nechat to plavat, nebo si udržovat zlost ve varu nebo ji aspoň nechat doutnat. Po případě si naplánovat odplatu za spáchanou křivdu či urážku. Tak to dělají lidé ve “světě.” Ježíš to ovšem vidí jinak - nabádá nás k lásce k těm, kteří nám ublížili. Dokonce jde tak daleko, že nás vyzývá ke službě tomu, kdo nás o něco žádá (viz Mat 5:39-42). Nakonec Ježíš sám byl falešně obviněn a odsouzen k smrti, přičemž neudělal nic špatného. A nebránil se. Není to lehké, ale pokud jednáme tak jako svět kolem nás, co v nás mohou lidé vidět hodného napodobení? Nastavení druhé tváře, či ujití dalšího, nesmluveného kilometru, nebo přidání kabátu k již uzmuté košili není nic snadného ani pro nejzapálenější věřící. Jde zde spíše o to, abychom byli schopní milovat ty, kteří se k nám nechovají právě nejlíp. Sami to nedokážeme, na to máme pomoc od Ducha svatého. Jen tehdy, když opravdu sídlí v našich srdcích, mohou lidé vidět rozdíl mezi světem a námi.

  1. Následovník Ježíše není pokrytec. (Mat 6:1-18)

Pokud v našem životě máme náboženství a ne to, co nás učil Ježíš, pak se moc nelišíme od Farizeů, které Ježíš přísně káral za jejich pokrytectví. Ano, máme dávat desátky, často a vroucně se modlit za potřeby druhých i naše potřeby a máme se také postit. Pokud to ovšem není v Duchu svatém, ale v našem vlastním provedení, je to rozeznatelné a světem posuzované jako pokrytectví. Nejde o to ukázat světu jak jsme svatí, ale o vnitřní duchovní růst, kdy nám asi sotva bude záležet na tom, co si o tom myslí okolí.

  1. Ježíšovi následovníci neslouží mamonu. ( Mat 6:19-24)

Jestliže se staráme více o naše bankovní vklady než o to, co vkládáme do našeho duchovního života, pak se naše priority nijak neliší od těch světských. Samozřejmě, že máme povinnost uživit rodinu a zajistit dětem slušnou budoucnost, ale o to zde nejde. Pokud nevkládáme naši víru a naději do majetku, ale ukládáme poklady především do “nebeské banky”, pak se to nebude projevovat jako chamtivost a honění se za penězi a lidé v nás rozpoznají kvality, které nejsou běžně k vidění na ulici. Krom toho se můžeme spolehnout na nebeského Otce, který ví, že máme v tomto životě potřeby, a také co opravdu potřebujeme a ne to, co si myslíme, že musíme mít.

  1. Ježíšovi následovníci nejsou pohlcováni starostmi. (Mat 6:25-34)

Tahle pravda je většinou věřícími přehlížena. Ať už jsou naše životní okolnosti jakékoliv, měli bychom se dívat dopředu na to, co nás čeká a měli bychom setrvávat v míru, který překonává každé chápání. Mnohokrát máme starosti hlavně o věci, na které stejně nemáme vliv a nejsme schopní důvěřovat Ježíšovi natolik, abychom se pohybovali v jeho míru (šalom). Kolik probdělých nocí bychom si tím ušetřili, kdybychom to dokázali plně aplikovat v našich životech. Nejen, že by to kladně ovlivnilo nás, ale také okolní svět, který by viděl mír v našich srdcích, který se nedá vysvětlit lidským chápáním. Nevypadali bychom jako ustrašenci, ale lidé, kteří ví, na koho se mohou spolehnout a také se spoléhají.

  1. Následovník Ježíše se prvně vypořádá s problémy ve svém životě, než začne řešit problémy druhých lidí.
         (Mat 7:1-6)

Příliš mnoho věřících se snaží pomáhat druhým lidem a vyhodit jejich nečisté duchy, zatímco sami žijí v hříchu a nestarají se o své vlastní démony. Tím není řečeno, že musíme být dokonalí dřív, než se budeme věnovat druhým. Ale je nutné, aby náš vlastní život nebyl naplněný všemi možnými hříchy, které z nás čouhají jako košile z kalhot. Proto je nutné, abychom dávali světu příklad svým posvěceným životem a ne tím, jak přesvědčivě dokážeme mluvit o chybách druhých.

  1. Ježíšovi následovníci se chovají k lidem tak, jak si přejí, aby se i oni chovali k nim. (Mat 7:12-13)

Tomu se také říká “zlaté pravidlo”, což shrnuje Ježíšovo kázání na Hoře a sám Ježíš řekl, že toto jednoduché pravidlo v sobě zahrnuje jak Zákon, tak Proroky. Zajímavé ovšem je, že Ježíš dále říká, že jen málo lidí jde touto cestou, ale že to je ta cesta, která vede k životu. Opravdu se k druhým chováme vždycky podle tohoto pravidla? To je právě to, co by nás mělo odlišovat od lidí ve světě, kde sice většina toto pravidlo zná, ale není ochotná se jím řídit.

Abychom to tedy shrnuli a podívali se na to, proč nás nevěřící lidé neberou vážně, proč nás nazývají pokrytci, a proč se promptně snaží uvádět naše chování jako důvod k tomu, že nemají zájem stát se věřícími.

Nejdříve je nutné si uvědomit, že ať budeme dělat cokoliv, ať se náš život bude sebevíc podobat životu Ježíše, ti, co nechtějí jít Jeho cestou, najdou vždy dostatek záminek proč ne! V tom případě se nejedná o naše pokrytectví, ale o jejich vlastní. Žádný člověk totiž nedokáže žít stoprocentně podle ideálu, který si vytyčil, ať už je ten ideál jakýkoliv. A to platí v plné míře i pro nevěřící, ať už používají jakékoliv “programy.” Socialisté mají plná ústa rovnosti a dělení se spravedlivě, ale když dojde na lámání chleba, víme, jaké výsledky to přineslo mnoha zemím před ne tak dávnou dobou. Anarchisté neuznávají žádnou oficiální vládu, ale když se podíváme zblízka, mají svůj řád a autority. Prostě nikdo nedokáže žít byť i podle toho nejlepšího ideálu. To má co dělat s naší padlou náturou - tedy s tím, že jsme a budeme hříšní až do konce pobytu zde na zemi.

Na druhé straně je ovšem nutné si přiznat, že svými životy zavdáváme světu dostatek důvodů ke kritice. Naším cílem není oslňovat svět naší svatostí, nýbrž napodobovat Ježíše tak věrně, jak jen toho jsme schopni. Když budeme duchovně růst, bude to mít zároveň i vedlejší účinek. Lidem bude jasné, že jsme jiní, i když třeba hned nepochopí, v čem to spočívá.

Kritizováni budeme stále, ale pokud nebudeme mít v srdci pokrytectví, bude tato kritika planá a bude se od nás odrážet a padat na zem bez účinku. Jestli opravdu chceme nosit pravdivou nálepku “Následovníci Ježíše”, je nutné, abychom k tomu měli právo. Přiznat víru a uznat, že Ježíš zemřel za naše hříchy ještě neznamená, že jsme ho opravdu pozvali do svého srdce a že mu tam s pomocí Ducha svatého uklízíme a vytváříme čím dál tím větší prostor.

Nejde zde o to kritizovat méně upřímné věřící – všichni jsme viní něčím z toho, co jsme zde probírali, ale měli bychom svým životem a příkladem pomáhat slabším k většímu úsilí dostat se k cílové pásce.

Autor: Eva Meysenburg

 

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku