Proč nemohou nevěřící chápat Bibli

Mluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9

Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud všechna ta hermeneutická potřeštěnost pochází? Možná že od lidí, kteří doslovně nedokážou pochopit Bohem napsanou zprávu. Používám zde termínu nevěřící pro někoho, kdo aktivně odmítá Biblického Ježíše, abych ho rozlišil od někoho, kdo sice nezná Krista, ale není k Němu otevřeně nenávistný. Tady je několik možných vysvětlení pro tu zarážející explozi špatných exegezí.

  1. Nevěřící neznají souvislosti textu a občas ani neví, že souvislosti jsou nutné.

Bible je velká kniha a lidé, kteří nemají zájem se dozvědět, co v ní Bůh říká, si sotva dají práci přečíst ji celou. Jenže citovat verš bez znalosti souvislostí je jako švitoření papouška. Lola umí imitovat zvuk řeči, ale nelze s ní konverzovat. Nevěřící dokáže kopírovat a lepit verše, jejichž význam je pro něj matný (i když tvrdí, že jim rozumí perfektně). To staré známé „Jidáš šel a oběsil se; jdi a udělej totéž“ je satira na pochybovačovo pohrdání souvislostmi.

Když takový ptáček „dosedne“ na větu jako: „Každý ať se podřizuje vládní moci“ (Řím 13:1),je ochoten si okamžitě vytvořit doktrínu: „Zavři pusu a plať daně.” Neví, že apoštolové, kteří psali tato slova, byli popravení za neposlušnost k vládnoucí moci. Není mu známo, že apoštolové byli v konfliktu s římskými vládci a že tradice říká jak všichni, kromě Jana, raději zemřeli strašnou smrtí, než aby tu pusu zavřeli. Není mu známá odpověď Petra náboženským vůdcům: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky 5:29) Tisíce křesťanů bylo upáleno, staženo z kůže za živa a roztrháno divou zvěří proto, že nebyli ochotní uposlechnout vládnoucí autority. Bez těchto mučedníků by dnes nebyla žádná církev, žádná Bible a tudíž žádná cesta, jak si přečíst ten dopis Římanům 13:1.

Tohle jsou historické souvislosti. Pokud se přidržíme jen textových souvislostí, zjistíme, že Daniel a jeho tři přátelé neuposlechli pozemského krále z úcty k tomu nebeskému. Vlastně Mojžíš, který napsal těch pět knih na kterých je postavená celá Bible, vedl tu největší rebelii otroků v historii. Zaslepující se k informacím, které ovládá pětiletý žáček nedělní školy, nevěřící udělá z poloviny verše absolutní univerzální dekret, namísto instrukce pro specifickou situaci. To nás přivádí k druhému problému:

  1. Nevěřící neví, jaký druh knihy Bible vlastně je.

Kristovi oponenti by chtěli udělat z Bible knihu krátkých receptů a zavrhování, něco na způsob Analektu Konfuciových. Jenže navíc k Příslovím, Písmo obsahuje historická vyprávění, přirovnání, dopisy, básně, písně, instrukce, nařízení, proroctví - mnoho druhů textu, z nichž každý musí být ctěn ve světle, vhodném jejich povahy. Také byste nečetli soudní příkaz tak, jako čtete nedělní noviny, jenže nevěřící si nemohou pomoci, aby nečetli Levitikus, Kázání na hoře a Zjevení stejným způsobem - a pak nařknuli věřící za “zjednodušující” nebo “literární” interpretace!

  1. Efektivní komunikace musí být přizpůsobena různým druhům.

Mohl bych napsat dopis své kočce, včetně slova „PAŠTIKA“ velkými písmeny, ale pochybuji, že bych dostal odpověď. Určitý druh komunikace mezi člověkem a kočkovitými šelmami je možný (aspoň mi to bylo řečeno), ale dopis by nebyl ten správný způsob. Komunikace musí být adaptována na příslušný druh.

Nevěřící jsou ten nesprávný druh pro psanou zprávu od Boha. Viděno z jiné perspektivy, je to jako kdyby Bůh posílal Morseovku želvám, kdyby chtěl dát úplnou zprávu posměváčkům. Nevěřící je člověk - verze 1.1. - model osudný omyl. Věřící je člověk 2.0 - „Kdo je v Kristu, je nové stvoření.“ (II Kor 5:17)

„Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem.“ (I Kor 2:14)

Nevěřící by tím neměli být pohoršení. Máme v Bibli náznaky, že ani andělé nejsou tím správným druhem, aby pochopili tento druh komunikace. Proroctví ve Staré i Nové smlouvě je nazývají „věci, které i andělé touží spatřit.“ (I Petr 1:12)

  1. Bůh aktivně zahaluje Jeho zprávu nevěřícím.

Vzpomeňte si, že Ježíš řekl: „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mat 7:6) Ježíš není pokrytec, praktikoval to, co kázal. Zjevil povahu, vůli a Boží plán těm, kteří byli ochotní poslouchat, a skryl tato slova před těmi, kteří ochotní nebyli.

Učedníci k Němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ A On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však dáno není.“
Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
A naplňuje se v nich proroctví: „Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.“ (Mat 13:10,11,13,14)

Fascinující v Písmu je Žalm 18:25-26 (je to také zaznamenáno v II Sam 22:26-27).

Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.

Pokud si přejete otevřený a upřímný vztah se svým Stvořitelem, On vám jej s radostí umožní. Ovšem, jestliže hodláte zkoušet nějaké triky, podívá se vám rovnou do očí a řekne: „Tak to pojď zkusit.“

Těm, co upřímně hledají cestu do nebe, Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta.“ Tomu bohatému, mladému muži, který lhal jak sobě, tak Bohu, ten Dobrý Učitel důrazně odpověděl na stejnou otázku: „Dodržuj Zákon.“

Jednoduše, Bible není otevřená pro „pečlivou prohlídku“ neupřímným. Písmáci, Farizeové a Saduceové naslouchali Božímu Slovu přičinlivě den co den po celé jejich životy. Neměly ten problém souvislostí jako dnešní nevěřící. Věděli, o jaký materiál se jedná a také jej ctili. Jenže, když to Slovo - se stalo - člověkem, tedy naplnění každého proroctví, dlouho očekávaný Mesiáš stál rovnou před nimi, nepoznali Ho. Ježíš jim řekl: „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, a Písma svědčí o Mně.“ (Jan 5:39) Věnovali se svatým svitkům velmi pečlivě, až jejich oči krvácely, ale podařilo se jim úplně se minout se smyslem.

Jako tím děsivým způsobem, kterým Bůh zatvrdil Faraonovo srdce, Všemohoucí vyhovuje přání nevěřících „aby se do nich nepletl“ zpevněním jejich rozhodnutí. Posměváček mává Biblí a prohlašuje znalost, kterou specielně odmítl - znalost Boha. To je to, co nám Bible dává. To je to, co nevěřící nechce a proto také nedostane.

Někteří budou říkat, že zde prohlašuji teologii „Tajného Spolku Dekodéru.“ A svým způsobem je to pravda. Žádný kompetentní generál neprohlašuje své plány před opačnou stranou. Jenže, Bůh ve své dobrotě a lásce dal každému lidskému stvoření klíč k dekódování. Vy věřící jej máte. A vy nevěřící máte přístup ke stejnému dekódovacímu klíči jako my.

Ten klíč je vaše vůle/přání.

A všechno, co je zapotřebí, je ten klíč použít.

„Velebím Tě, Otče, Pane nebes a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Luk 10:21, Mat 11:25)

Autor: Dan Popp
Zdroj:

 

 

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku