Je Bible stále ještě aktuální pro moderního člověka?

Je Bible stále aktuálníTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě, i když tomu třeba lidé v Česku nevěří. A také je nejvíce diskutovanou knihou, ať už pozitivně či negativně.

Proč se vůbec lidé zabývají odpovědí na tuto otázku u knihy, která existuje již několik tisíc let? Lidé, kteří se snaží Bibli diskvalifikovat jako hlavní zdroj našich vědomostí, moudrosti a morálního standardu, jsou ti stejní lidé, kteří jsou si vědomi, že uznání biblických pravd a hodnot by těžce zasáhlo do jejich života podle vlastní volby. Bible toho má hodně co říct o morálce, pravdivosti, žebříčku hodnot a všeobecně o našem chování vůči našim bližním. Takže, pokud bychom mohli dokázat, že Bible už není majákem, usměrňujícím naše chování zde na zemi, můžeme začít hlásat svoji vlastní pravdu (moje pravda není nutně taková jako ta tvoje) a také se můžeme začít chovat podle toho, jak se právě cítíme (budeme dělat to, co nám dává hezký pocit).

Ti, co chtějí moderní víru prohlašují, že je potřeba změnit náboženství tak, aby odpovídalo změnám v moderním životě. Humanisté zase tvrdí, že Bible nemůže uspokojit potřeby moderního člověka, protože je zastaralá a nedokáže se vypořádat s problémy dnešní doby. Moralista si zase stěžuje na archaickou morálku, starou přes tisíce let, která nemůže určovat standard v životě moderní, vědecké a progresivní společnosti. A nakonec filosofové, staří i novodobí se stále nedokáží vyrovnat s otázkou důvodu naší existence a jak najít v životě štěstí. Lidem, kteří tyto autory čtou (Plató, Sókratés, atp.) se říká intelektuálové.

Takže, při veškerém studiu starých i nových filosofů zůstává tato otázka nevyřešená, jednoduše proto, že odpověď nenajdeme u člověka. “Ó Bože, já vím, že lidské cesty nejsou v člověku samém. Nenáleží člověku, aby řídil své vlastní kroky.” (Jer 10:23)  Z historie vyplývá, že kdykoliv se člověk vzdal znalosti Boha, aby se věnoval hledání nezávislosti na Něm, dopadlo to vždy stejně. Stačí si přečíst dnešní noviny.

Od většiny lidí můžete slyšet, že nepotřebují Bibli, aby mohli žít dobrý a naplněný život na vlastní pěst. A hned vám také vyjmenují spoustu dobrých věcí, které buď dělají a nebo těch zlých, které nedělají: Já nekradu, respektuji práva druhých, aby si žili tak jak chtějí. Nikoho jsem nezabil, atd., atd. Hned prvním problémem je zdroj těchto prohlášení – jsou to úplně základní Boží nařízení lidem z úplného začátku. Petr nebo Jana si nevymysleli tento druh chování sami na vlastní pěst. Bůh jim to vepsal do jejich srdcí. Samozřejmě, Petr a Jana používají jenom ty části Božích nařízení, které se jim hodí, protože oba dobře vědí, co se očekává od decentního člověka. Jestliže neznají Bibli, nebo jestliže  neuznávají její svrchovanost jako morálního kompasu, půjdou životem a budou se domnívat, že si diktují své morální zásady sami, z vlastní hlavy.

Samozřejmě, Bible neobsahuje úplně všechno, co souvisí s poznáním Boha, ale na druhé straně je v ní obsaženo vše, co člověk potřebuje k tomu, aby mohl žít zde na zemi a také, aby se mohl připravit na to co je za obzorem, tedy po smrti.

Torah (Pentateuch), čili Pět knih Mojžíšových není jen nějaká židovská náboženská kniha, ale je tam vše, co se můžeme dozvědět o stvoření světa, o tom proč lidstvo ztratilo nevinnost po prvním hříchu a potřebu Zachránce pro nás pro všechny. Bůh stvořil vše perfektní a dal člověku svobodnou vůli Ho buď poslechnout, nebo také ne. A přesto, že člověk propadl všemu možnému zlému, Bůh nás miluje natolik, že nám připravil cestu k vymanění se z tohoto zla tím, že poslal na zem svého Syna, aby za nás zaplatil jednou provždy cenu, která je požadována za hřích – smrt. Otázkou je, zda to přijmeme nebo ne. Máme pořád svobodnou vůli.

Kdo může vyvrátit, že kdybychom žili podle Božích příkazů, nebyla by zde žádná nezákonnost a rebelie (Řím 13:1-7). Kdyby občané a vlády uznali, že budou jednou skládat účet z toho, jak vládli a jak uplatňovali svoji moc, nebyla by zde žádná anarchie a nespravedlnost.

Kdyby lidé žili podle biblických principů, nebyli by na světě žádní opilci a narkomani (I Kor 6:19-20 a Gal 5:21). Nebyli by zde prostitutky, svobodné matky a venerické (pohlavní) nemoci (Gal 5:19, I Kor 6: 9-10). Nebylo by krádeží (I Kor 6:10 a Řím 1:20) a také bychom neměli rodinné problémy (Efes 5:23-25 a Efes 6:14).

Rasismus by také nebyl problém, kdyby se každý choval k bližnímu tak, jak by chtěl, aby se on choval k němu. (Mat 7:12) Kdybychom se začali vidět duchovně jako bratři a sestry, stvořeni ke stejnému obrazu Božímu, přestali bychom se vzájemně kritizovat a přisuzovat si navzájem různý stupeň důležitosti.

Má Bible odpověď na naše ekologické problémy? Jste překvapení? Je to tak. Kdybychom uznali, že všechno zde na světě patří Bohu a my jsme jen správcové Jeho stvoření (Žalm 24:1), začali bychom se chovat lépe ke všemu, co stvořil. A pokud bychom milovali svého bližního, přestali bychom házet na jeho pozemek náš odpad.

Bible ale obsahuje hlavně odpověď na otázku hříchu. Je to jediné řešení, které Bůh přijme a které přišlo skrze smrt Jeho jediného Syna. Toto nám pomůže vymanit se z našeho minulého života a žít produktivní život v Bohu. Bible nám říká, jak dosáhnout spasení (záchrany) a jak se vymanit z hříšného života a dojít k tomu, abychom žili spravedlivý a radostný život.

Takže, je Bible relevantní? Absolutně a nejenom to, Bible je pro náš život nezbytností.

Autor: Eva Meysenburg

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku